Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Chính sách an toàn trang web

Do việc truyền dữ liệu trên mạng quốc tế không thể đảm bảo an toàn 100%, trang web Cục này sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn về thông tin cá nhân cho người dùng. Vì quá trình truyền dữ liệu có ảnh hưởng đến việc môi trường online của bạn có bảo đảm an toàn hay không, và cũng không thể chắc chắn hoặc bảo đảm tính an toàn khi người dùng gửi hoặc nhận thông tin dữ liệu trên trang web này, do vậy người dùng cần chú ý và chấp nhận chịu rủi ro trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng.
 
Nếu người dùng tiết lộ các thông tin cá nhân của mình trên trang web này một cách tự nguyện, ví dụ như công bố các thông tin như địa chỉ email, họ tên… trong mục hòm thư lãnh đạo hay mục trải nghiệm người dùng, những thông tin này có thể sẽ bị người khác thu thập và sử dụng. Nếu bạn lo lắng vấn đề phiền phức như vậy xảy ra, bạn có thể không cần điền những thông tin này. Nếu bạn công bố trên mạng những thông tin cá nhân mà có thể bị người khác đọc và lấy sử dụng, thì bạn có thể sẽ nhận được những quảng cáo hoặc thư rác từ các đơn vị khác chủ động gửi đến. Mong bạn thông cảm, vì những hậu quả của việc này không nằm trong phạm vi khống chế của trang web chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Hiệu đính chính sách bảo vệ an toàn thông tin và quyền riêng tư:
Trang web của chính quyền chúng tôi sẽ tiến hành hiệu đính chính sách này không định kì để phù hợp với quy phạm mới nhất về bảo vệ quyền riêng tư. Khi sửa đổi nhiều nội dung trong quy định về sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có thông báo trên trang web để báo cho bạn biết những vấn đề liên quan.

Top