Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Hướng dẫn trang web

This website is designed according to the Web Content Accessibility Guidelines. The layout of the website comprises three main sections:

 • Điểm định vị bên trên (U) Opens up the top navigation menu, which includes a sitemap and links.
 • Điểm định vị khu nội dung (C) Opens up the main content menu.
 • Điểm định vị khu bên phải (R) Opens up the right sidebar menu which is displayed the recommended information such as news.

Keyboard Shortcuts in Different Browsers

 • Internet ExplorerGoogle Chrome(Windows)Safari(Windows) Alt + Sử dụng các nút và phím tắt
 • Google Chrome(Mac)Safari(Mac) Alt + Option + Sử dụng các nút và phím tắt
 • Firefox Alt+Shift + Sử dụng các nút và phím tắt
 • Opera Shift+Esc + Sử dụng các nút và phím tắt
 1. Đi đâu chơi
  1. Tham Quan Khu Vực
  2. Tận hưởng kỳ nghỉ trên tàu du lịch
  3. Điểm Du Lịch Nóng Sốt Tại Cao Hùng
  4. Tìm kiếm cảnh đẹp
  5. Bản đồ cảnh đẹp
 2. Cách chơi theo chủ đề
  1. Tham Quan Độc Đáo
  2. Trung tâm thương mại mua sắm
  3. Dạo quanh chợ đêm
  4. Quà lưu niệm
  5. Hành trình du lịch theo chủ đề
 3. Phần dành cho ăn và trọ
  1. Món ngon nhất định phải nếm
  2. Giới thiệu khách sạn
 4. Lên kế hoạch du lịch
  1. Hướng dẫn du lịch Cao Hùng
  2. Tờ rơi bản đồ
  3. Đến Cao Hùng như thế nào
  4. Giao thông trong địa bàn
  5. Tư vấn du lịch
  6. Những điều cần biết về du lịch
  7. Xem ảnh
  8. phim
  9. Cảnh xoay 720°
 5. Hoạt động thời sự
  1. Thông tin mới nhất
 6. Thông tin trang web
  1. Chính sách quyền riêng tư
  2. Chính sách an toàn trang web
25.5Nghìn
Top