ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

ทัวร์ท่องเที่ยวการประมง ใกล้ชิดระบบนิเวศ ทัวร์ท่องเที่ยวหนึ่งวัน

วันที่ประกาศ:2017-06-03
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2017-07-10
20.1พัน
ทัวร์ท่องเที่ยวการประมง ใกล้ชิดระบบนิเวศ  ทัวร์ท่องเที่ยวหนึ่งวัน

จำนวนวันที่ท่องเที่ยว: 1 Days

ประเภท: แนะนำการท่องเที่ยว & การเกษตรการประมง & ระบบนิเวศธรรมชาติ

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว
ภูมิภาค
Tianliao Dist., Jiading Dist., Mituo Dist. and Zihguan Dist.
ไฮไลท์การเดินทาง
สามารถไปท่องเที่ยวได้ที่ เที่ยนแล่วเยี่ยซื้อเจี่ย และสถานที่ สวนสาธารณะ ลั่วติซาน การท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดระบบนิเวศ ธรรมชาติที่สวยงาม และยังสามารถไปท่องเที่ยวได้ที่ท่าเรือการประมงที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาสงได้อีกด้วย
การแนะนำ
คู่รัก, เพื่อน, วัยรุ่น
ยานพาหนะ
รถยนต์
อื่นๆ
Top