Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

85 Asia Hotel

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-932-732950

傳真:

+886--

Địa chỉ

17F.-2.-3, No.63, Sanduo 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất