Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

AI FEI MOTEL

AI FEI MOTELAI FEI MOTELAI FEI MOTEL

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-6937988

傳真:

+886-7-6937998

Địa chỉ

No.143-1, Sec. 1, Zhongshan Rd., Hunei Dist., Kaohsiung City 829, Taiwan (R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất