Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Airline Inn-Kaohsiung Station

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-2853888

傳真:

+886-7-2853999

Địa chỉ

No.33,Jianguo 3rd.,Sanmin Dist.,Kaohsiung City 807, Taiwan(R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất