Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Vườn bách thú Thọ Sơn cho ra một loạt các hoạt động hạn định mùa thu - Hoạt động “Hội trại kỳ nghỉ tại rừng động vật"

Ngày phát văn bản:2020-09-07
Ngày cập nhật:2020-11-25
49
壽山森遊會集合了啦

“Hội trại học tập tại rừng động vật, du lịch vui nhận biết sinh thái”

đã tập hợp! Tới Vườn bách thú Thọ Sơn du lịch một mùa hè!

Vườn bách thú Thọ Sơn cho ra #Hội trại học về động vật cuối tuần

liên tục 3 tháng, làm bảo mẫu cuối tuần một ngày của bạn

Bạn có thể yên tâm đưa con trẻ đến Hội trại, học hỏi trưởng thành

Để con trẻ rời xa điện thoại di động, đích thân tiếp xúc với thiên nhiên

Đương nhiên còn có thể làm quen với rất nhiều các bạn động vật tốt bụng nữa

 

Giới thiệu tóm lược về hoạt động

Bánh mỳ nướng củi động vật

Thủ công DIY động vật

Hội trại khám phá động vật châu Á

Khám phá sinh thái môi trường bí ẩn Thọ Sơn

Trà chiều động vật

 

Bạn có muốn báo danh không? Hãy mau nhấn địa chỉ trang web để điền Giấy báo danh nào!

Điện thoại báo danh:07-3230457

Liên kết báo danh:https://reurl.cc/9Xr6aX

Liên kết liên quan
Ảnh liên quan
Tin tức gần đây
Top